Ministerstvo obrany » Multimédia a knihovna » Publikace » Vojenská historie » GENERÁL MAURICE PELLÉ PRVNÍ NÁČELNÍK HLAVNÍHO ŠTÁBU ČS. BRANNÉ MOCI

GENERÁL MAURICE PELLÉ PRVNÍ NÁČELNÍK HLAVNÍHO ŠTÁBU ČS. BRANNÉ MOCI

Autor:

  • Radko Břach

Technická spolupráce:

  • PhDr. Jaroslav Láník, CSc.


REDAKCE ÚČELOVÉ TVORBY, AVIS

Řízením redakce pověřen:

  • Jaroslav Roušar

Odpovědný redaktor:

  • Michal Polívka

Grafická úprava a zlom:

  • Jaroslava Lažanová

Fotografie:

  • Service historique de ľ armée de Terre Vincennes,
  • Vojenský historický ústav - Armádní muzeum,
  • Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv Praha