Datum: 18.10.2018
Místo konání: Brno

Ve čtvrtek 18. října 2018 se od 9.00 hodin na Klubu Univerzity obrany uskuteční XXXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu na téma "Leadership - teorie

a praxe". Akci pořádá Katedra leadershipu Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany ve spolupráci s Klubem akademiků při Univerzitě obrany.

Konference se bude zabývat filozofií a praktickou realizací výchovy a vzdělávání, otázkami řízení osvojování vědomostí, rozvojem a měřením schopností a dovedností. Zdůrazňuje systémový přístup, koncepční řešení problémů a úkolů výchovy. Cílem konference je vzájemná výměna názorů, zkušeností a prezentace výsledků získaných při realizaci procesu vzdělávání, přípravy a výcviku studentů Univerzity obrany a vojenských profesionálů Armády České republiky. Důraz bude kladen na problematiku rozvoje požadovaných kompetencí manažerů a leaderů ve vojenství, jejich schopnosti řídit týmy, vést lidi a motivovat je pro práci v náročných podmínkách vojenské služby.

Kontaktní osoba: Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973 442 554,

602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz