Datum: 10.3.2018 — 11.3.2018
Místo konání: Brno

Ve dnech 10. a 11. března 2018 od 9.00 hodin pořádá Univerzita obrany v Brně v univerzitní aule na brněnské ulici Kounicova 44 další přípravný kurz pro uchazeče

o studium na Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenských technologií. Přípravné kurzy jsou určeny pro zájemce o vojenské studium v souvislých pětiletých magisterských studijních programech a jsou zaměřeny na předměty, ze kterých budou zájemci o studium skládat přijímací zkoušky. Kurzy umožňují zájemcům vytvořit si představu, co se od nich bude u přijímacích zkoušek vyžadovat, a vyzkoušet si, jak by v dané chvíli u přijímacích zkoušek uspěli. Vyučující se v kurzu zaměří na základní okruhy přezkušovaných předmětů a zájemci tak získají jedinečnou možnost adekvátně se na přijímací zkoušky připravit. Přípravné kurzy pro uchazeče o studium jsou zdarma.

Kontaktní osoba: Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany v Brně, tel.: 973 442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz