Datum: 5.3.2018 — 23.3.2018
Místo konání: Bechyně

ných zařízení EOR (Explosive Ordnance Recconaissence).

Kurz se koná dvakrát ročně a je určen primárně pro příslušníky jednotek připravujících se k nasazení v zahraniční operaci. Skládá se z teoretické a praktické části a v průběhu tří týdnů probíhají postupové testy, jejichž splnění je podle nastavených kritérií podmínkou pro setrvání v kurzu. Teorie zahrnuje získání dovednosti správně určit typ nalezené munice, stanovení bezpečnostních opatření při jejím nálezu a další postup. Praktická část je pak prohloubením získaných znalostí v terénu, kde je připravena celá řada praktických scénářů, jež simulují různé druhy incidentů a situací, které mohou nastat při nasazení v zahraničních operacích.

Kontaktní osoba: kapitánka Jana Sedláčková, tisková a informační důstojnice 15. ženijního pluku, tel.: 973 307 011, 702 008 121, e-mail: sedlackovaj@army.cz