Datum: 5.3.2018 — 9.3.2018
Místo konání: Brno

Ve dnech 5. až 9. března 2018 se v Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně uskuteční cvičení CAX FIRST STEP 2018, kterého se zúčastní příslušníci 14. pluku logistické podpory Pardubice vyčlenění do 141. praporu logistiky 4. brigádního úkolového uskupení.

Při tomto cvičení počítače simulují procesy a jevy v reálném či simulačním čase

a prostředí. CAX (Computer Assisted Exercise) je počítačem podporovaná metoda výcviku velitelů a jiných řídících pracovníků ozbrojených složek, jejímž cílem je dosáhnout

u cvičících dojem skutečných operací a činností. Příslušníci praporu zde zúročí své zkušenosti z předcházejícího výcviku a zdokonalí se v procesu plánování a řízení bojové činnosti. Řídícím cvičení je zástupce velitele 14. pluku logistické podpory Pardubice plukovník Karel Zapletal.

Kontaktní osoba: kapitánka Helena Řebíčková, tisková a informační důstojnice 14. pluku logistické podpory Pardubice, tel.: 973 242 488, 724 961 048, e-mail: rebickovah@army.cz