Datum: 3.2.2018 — 31.3.2018
Místo konání: Hranice

Ve dnech 3. února až 31. března 2018 pokračuje třetí fáze výcviku organické jednotky 1. úkolového uskupení minometné čety Enhanced Forward Presence (EFP). Cílem této fáze je sladění jednotlivých součástí úkolového uskupení a sladění jednotky jako celku.

Jádro jednotky tvoří příslušníci 71. mechanizovaného praporu a bude součástí kanadského úkolového uskupení, nasazeného v Lotyšsku. Mezi úkoly jednotky bude patřit společný výcvik s jednotkami NATO a hostitelské země. Podílet se bude také na odstrašení protivníka a kolektivní obraně NATO v místě nasazení, a to v době míru, krize i případného konfliktu až do doby nasunutí jednotek NRF do krizové oblasti.

Kontaktní osoba: kapitán Ladislav Kabát, tiskový a informační důstojník 7. mechanizované brigády, tel.: 973 425 003, 724 233 282, e-mail: tm7mb@army.cz