Datum: 6.9.2017
Místo konání: Vojenský klub Praha, Konferenční sál

Ve středu 6. září 2017 v 11.30 hodin převezme v Konferenčním sále Vojenského klubu Praha 43 účastníků odboje a odporu proti komunismu osvědčení o účasti ve 3. odboji, odznaky a pamětní dekrety ministra obrany.

Osvědčení osobně převezme například Karol Sidon za aktivní podporu nespravedlivě stíhaných osob, podílu na činnosti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a dalších aktivit zaměřených na obnovu svobody a demokracie v Československu, Jiří Gruntorád za dlouhodobou a soustavnou protikomunistickou činnost, která spočívala mimo jiné v tvorbě, tisku a rozšiřování samizdatové literatury a v účasti na protestních akcích upozorňujících na nedodržování základních lidských práv, Jáchym Topol za aktivní dlouhodobou protikomunistickou činnost spočívající především ve vydávání a distribuci tiskovin namířených proti totalitnímu režimu v Československu, působení v rámci nezávislých iniciativ a udržování spojení mezi československou a polskou opozicí, nebo Jan Rejžek za aktivní protikomunistickou činnost spočívající v autorství protikomunistických textů, distribuci protirežimně laděných materiálů a petic, a účast na dalších akcích zaměřených na obnovu svobody a demokracie v Československu.

Informace pro sdělovací prostředky:

Středa 6. září 2017, 11.30 hodin – předání osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů;

Sraz novinářů: Středa 6. září 2017, 11.10 hodin, před vchodem do Vojenského klubu Praha z ulice Buzulucká

Kontaktní osoba: Jana Zechmeisterová, tiskové oddělení MO, tel.: 973 200 147, 602 592 172