Datum: 22.5.2016 — 3.6.2016
Místo konání: Posádkové cvičiště chemického vojska Tisá, Sběrný přepravní uzel České pošty s. p. Ústí nad Labem

Ve dnech 27. května až 3. června 2016 se uskuteční na Posádkovém cvičišti chemického vojska Tisá a Sběrném přepravním uzlu České pošty s. p. Ústí nad Labem součinnostní taktické cvičení s názvem Shield of Terminal a národní certifikační cvičení Yellow Cross 2016. Cílem výcviku je řešení vzniku mimořádných událostí ve strategicky významném objektu ČR – Sběrném přepravním uzlu České pošty s. p. Ústí nad Labem a příprava vojáků do mezinárodních úkolových uskupení. Výjimečnost cvičení spočívá v tom, že se bude konat ve velké městské aglomeraci. Zaměří se na činnost jednotek při napadení osob a techniky chemickými a radiačními prostředky, využit bude také robot pro zjištění přítomnosti chemických a radiačních látek. Ve středu 1. června 2016 se uskuteční prezentační den cvičení.

Výcviku se zúčastní příslušníci Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem, pěší roty Aktivní zálohy gen. A. Sochora při KVV Ústí nad Labem, vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec, Centra vojenské kynologie Chotyně

a složky Integrovaného záchranného systému. Dále se zapojí příslušníci Policie ČR – Krajské ředitelství Ústí nad Labem, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Městská policie a Statutární město Ústí nad Labem.

Informace pro sdělovací prostředky:

Středa 1. června 2016 od 10.00 hodin – prezentační den cvičení Shield of Terminal a Yellow Cross - FOTOTERMÍN s možností rozhovorů.

Sraz novinářů: středa 1. června 2016 do 9.30 hodin na Posádkovém cvičišti chemického vojska Tisá.

Kontaktní osoby: plukovník Rostislav Domorák, ředitel KVV Ústí nad Labem, tel.: 973 286 101, 602 643 978, e-mail: kvvul@army.cz a Věra Poláčková, tisková a informační pracovnice KVV Ústí nad Labem, tel.: 973 286 154, 739 073 602, e-mail kvvul@army.cz