Datum: 4.9.2012 — 9.9.2012
Místo konání: Čáslav, Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Libavá a Boletice

Na základě usnesení vlády číslo 867 ze dne 23. listopadu 2011 bude Česká republika v termínu od 4. do 21. září 2012 hostit největší alianční cvičení a zároveň jediné cvičení vzdušných sil NATO v letošním roce s názvem „Ramstein Rover 2012“ (RARO12), které je organizováno a řízeno komponentním velitelstvím vzdušných sil (Air Component Command, ACC) v Ramsteinu.

Alianční cvičení Ramstein Rover 2012 bude v letošním roce nejvýznamnějším cvičením se zahraničními partnery na našem území a zároveň cvičením největším. Za českou stranu budou zapojeny jednotky vzdušných sil a částečně i sil pozemních. Hlavním cílem cvičení bude sladění činnosti pilotů taktického letectva s činností předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních operací a dále poskytnutí vhodných prostorů a zařízení pro zvýšení interoperability, standardizaci postupů v procedurách přímé letecké podpory

a zvyšování kvalifikace těchto vojenských specialistů, kteří jsou nasazováni v zahraničních operacích ISAF na území Afghánistánu.

Kromě letounů L-159, které budou využívat mateřskou základnu v Čáslavi, bude ostatní letová činnost probíhat primárně z 22. základny letectva v Sedleci, Vícenicích u Náměště nad Oslavou a dále ve vojenských výcvikových prostorech Libavá a Boletice.

Účast potvrdilo 17 zemí (Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, USA, Turecko, Velká Británie), a to buď zapojením letecké techniky nebo účastí přesunutých leteckých návodčích a instruktorů. Během cvičení bude použita tato letecká technika: letouny A10 (USA), letouny F-16 (Turecko), letouny L-39 (ČR, SR), letouny L-159 (ČR), vrtulníky Mi-24/35, Mi-17 a Mi-171 (ČR), vrtulníky Mi-17 (SR), Lear Jet, PC 9 (SRN).

Před zahájením a v průběhu cvičení se uskuteční tyto mediální aktivity:

29. 8. 2012 - společná tisková konference zástupců Armády České republiky a Velitelství vzdušných sil NATO

5. 9. 2012 - fototermín pro média – přílety letecké techniky

18. 9. 2012 - Media Day & Host Nation Day

21. 9. 2012 - fototermín pro média – odlety letecké techniky a ukončení cvičení

Bližší informace o cvičení, včetně techniky a vzdušných prostorů budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva obrany www.army.cz. a 22. základny letectva www.lznamest.army.cz.

Informace pro sdělovací prostředky:

Formulář pro akreditace na společnou tiskovou konferenci zástupců Armády České republiky a Velitelství vzdušných sil NATO bude v následujících dnech dostupný na stránkách www.lznamest.army.cz. Vyplněný formulář prosím zasílejte na adresu: ramsteinrover12@gmail.com.

Sraz novinářů 29. 8. 2012 ve 12,30 hod u hlavního vchodu 22. základny letectva v Sedleci, Vícenicích u Náměště nad Oslavou v časech:

Kontaktní osoby: kapitán Zdeněk Zeman, tel. 973401021, mobil 602444069, fax 973401020 nebo Ing. Štěpánka Tříletá, tel. 973438211, mobil 602709074, fax 973438230.