V souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou v této sekci zveřejňována oznámení veřejnou vyhláškou.

Veřejná vyhláška je podle stejného zákona publikována po dobu nejméně 15 dnů.