V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou v této sekci zveřejňována správní rozhodnutí formou veřejné vyhlášky.

Veřejná vyhláška je podle stejného zákona publikována po dobu nejméně 15 dnů