V souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou v této sekci zveřejňována oznámení k doručení veřejnou vyhláškou.

Veřejná vyhláška je podle stejného zákona publikována na veřejně přístupném médii po dobu nejméně 15 dnů. Po uplynutí této lhůty se písemnost považuje za doručenou.