V této sekci naleznete informace, které souvisejí se zadáváním veřejných zakázek, s vývojem státního rozpočtu v kapitole Ministerstva obrany ČR, s odprodejem nepotřebného majetku, a podrobně o dotační politice Ministerstva obrany ČR, včetně informace o nákupu služeb v civilním sektoru (outsourcing).

V této sekci naleznete:

 


16. října 2018