Adresy knihoven, kam byly zaslány povinné výtisky publikací vydaných Ministerstvem obrany podle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vybrané neperiodické publikace:

2 povinné výtisky
Národní knihovna ČR, oddělení periodik - povinné výtisky Klementinum 190, 110 01 Praha 1
tel.: 221 663 391, Hana.Nova@nkp.cz

 

1 povinný výtisk
Moravská zemská knihovna Kounicova 65a, 601 87 Brno
tel.: 541 646 111
Knihovna Národního muzea v Praze Královská obora 56, 170 76 Praha 7
tel.: 233 323 289
Ministerstvo kultury, Archiv povinných výtisků Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
tel.: 257 085 111
Poslanecká sněmovna, Parlamentní knihovna Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
tel.: 257 174 513
Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
tel.: 222 113 207
Středočeská vědecká knihovna v Kladně Generála Klapálka 1641, 272 80 Kladno
tel.: 312 627 432
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Lidická 1, 370 59 České Budějovice
tel.: 386 357 561
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
tel.: 377 224 249
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Velká Hradební 49, 401 34 Ústí nad Labem
tel.: 475 220 811
Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec
tel.: 482 412 111
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové
tel. 494 946 271

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
tel.: 596 118 881
Vědecká knihovna v Olomouci Bezručova 2, 771 66 Olomouc
tel.: 585 223 441
Krajská knihovna v Pardubicích Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice
tel.: 466 531 240
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 400 499
Krajská knihovna Františka Bartoše tř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín
tel.: 577 438 164
Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 811

 


Kontaktní osoba: Ludovít Kiš, tel.: 606 604 721, ludovit.kis@seznam.cz

2018