Ministerstvo obrany » Informační servis » Branné spolky

Příprava návrhu věcného záměru zákona "o branných spolcích"

Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.

JFK

https://www.facebook.com/groups/370196673382830/

Ministerstvo obrany zpracovalo materiál „Záměr Ministerstva obrany využít fyzického, vědomostního, dovednostního a věcného potenciálu obyvatel České republiky k jejich dobrovolnému zapojování do plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a vytvoření široké základny pro zvyšování jejich fyzické zdatnosti, znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu.“ (dále jen „Materiál“ - blíže viz příloha), který v základních rysech poskytuje informace o záměrech Ministerstva obrany zintenzivnit spolupráci s občany všech věkových kategorií a různorodého zájmového nebo vzdělanostního spektra za účelem zvyšování jejich vědomostí o potřebách a systému obrany státu a možnostech jejich zapojení do plnění úkolů ozbrojených sil České republiky mimo výkon branné povinnost.

Pracovní koncepce uvedeného záměru Ministerstva obrany předpokládá vytvoření široké nabídky možností a variantních podmínek také například pro zvyšování fyzické zdatnosti občanů, jejich znalostí a dovedností v oblasti zdravovědy, orientace v terénu, popřípadě jiných aktivit, jejichž zaměření je možné využít ve prospěch obrany České republiky.

Předložením Materiálu Ministerstvo obrany tímto reaguje na zjevně patrný celospolečenský jev, že spolu s měnící se bezpečnostní situací ve světě a detekováním stále nových bezpečnostních hrozeb se zvyšuje také odpovědnost občanů za stát a ochranu jeho hodnot, stejně jako míra jejich ochoty zapojovat se do výkonu funkcí státu směřujících k ochraně jeho suverenity, demokratických hodnot a životů, zdraví i majetku jeho obyvatel.

Příprava návrhu věcného záměru zákona "o branných spolcích"

Spolupráce se spolky a zájmovými organizacemi

„Chceme co nejvíce podporovat zájmy a dovednosti obyvatel ČR a intenzivní spoluprací se spolky a zájmovými organizacemi současně zvýšit naši obranyschopnost. Věcný záměr zákona nechceme psát za zavřenými dveřmi, ale rádi bychom zapojili širokou veřejnost. Budeme proto vděční za všechny názory a podněty, které se objeví na diskusním fóru na Facebooku."

Ministr obrany  MgA. Martin Stropnický

Ministerstvo obrany zřídilo diskusní skupinu k návrhu zákona „o branných spolcích“

DISKUZNÍ SKUPINA - Branné spolky (facebook.com)


Své podněty a návrhy k věcnému záměru zákona můžete také zasílat na email:

Odbor legislativy a práva

vecnyzamer@email.cz

 


Zpravodajství:

14.6.2017 •Ministerstvo obrany připravilo materiál týkající se zvýšení připravenosti občanů k řešení mimořádných situací a na základě dobrovolnosti umožnění jejich zapojení do plnění úkolů ozbrojených sil České republiky v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Vláda České republiky dne 5. června 2017 tento záměr schválila a současně ministru obrany uložila vypracovat a do 31. srpna 2017 předložit návrh věcného záměru zákona, pracovně označovaného jako „zákon o branných spolcích“.

Branné spolky