V rubrice Výstavy nabízíme edici brožur, které byly v uplynulém období vydávány u příležitosti vernisáží jednotlivých tematických výstav pořádaných před budovou Generálního štábu Armády České republiky.