V této rubrice přinášíme vystoupení ministra obrany na veřejných fórech, autorské články a plné znění odpovědí, které Mgr. Lubomír Metnar poskytl médiím k aktuálním tématům.