Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří Ministerstva obrany, který se uskuteční na Den české státnosti v pátek 28. září 2018.

Brány Ministerstva obrany v objektu na Valech se pro veřejnost otevřou v době od 9 do 14 hodin. Bude to podruhé v novodobé historii České republiky, kdy si návštěvníci budou moci prohlédnout reprezentativní prostory historické budovy ministerstva a areál MO v bezprostřední blízkosti Pražského hradu. Letošní den otevřených dveří je součástí oslav 100. výročí vzniku československého státu.

Ministerstvo obrany ČR pořádá Den otevřených dveří

Po celý den budou pracovníci Vojenského historického ústavu provázet návštěvníky místy, která dýchají více než stoletou historií a kde kromě úřadovny ministrů a složek ministerstva obrany byla v minulosti i kadetní škola a vysoká válečná škola. Prohlídky s odborným výkladem se uskuteční každých 15 minut a budou trvat přibližně 30 – 45 minut. V areálu ministerstva obrany bude v průběhu dne nachystán doprovodný program. Jeho součástí budou ukázky současné a historické vojenské techniky.

Na akci je nutná rezervace

Z bezpečnostních důvodů se mohou akce zúčastnit pouze občané České republiky, kteří se dopředu zaregistrují. Pokud budete mít zájem se dne otevřených dveří účastnit, zašlete svoje jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště a e-mailový kontakt na adresu: prohlidkaMOValy2018@army.cz

Tyto údaje jsou nutné pro vpuštění do střeženého vojenského objektu. O registraci je možné požádat pouze  do 21. září do 12.00 hodin! Váleční  veteráni budou do objektu vpuštěni bez registrace po předložení průkazu veterána.

Program

 • Komentovaná prohlídka reprezentativních prostor hlavní budovy Ministerstva obrany
 • Výstava o historii objektu Valy a o rekonstrukci budovy Vojenského historického ústavu na Žižkově
 • Výstava o nasazení českých vojáků v zahraničních misích Ten druhý život
 • Stánek POKOS (Příprava občanů k obraně státu) s výstavou a soutěžemi
 • Ukázky současné vojenské techniky – vozidla Kajman, Iveco, Dingo a ruční zbraně
 • Prezentace Vojenské policie, Hradní stráže, Univerzity obrany a rekrutačního střediska
 • Ukázky historických i současných automobilů ministrů obrany
 • Salvové dělo z Posádkového velitelství Praha

Důležité informace

Termín: pátek 28. září 2018, 9.00 – 14.00 hodin, poslední prohlídka začíná ve 13.30 hod.

Adresa: Praha 6 – Hradčany, ulice Tychonova 1

Doprava:

 • metrem trasy A, stanice Hradčanská, výstup z metra směr Pražský hrad
 • tramvají č. 1, 2, 8, 18, 20, 25 a 26 nebo autobusem č. 131, stanice Hradčanská
 • tramvají č. 22 a 23, stanice Královský letohrádek
 • autobusy a vlaky příměstské dopravy, stanice Praha Dejvice, Praha Hradčanská

Vstup je zdarma.

Za podporu a prezentaci akce děkujeme www.kudyznudy.cz

Upozornění

Každý návštěvník musí projít bezpečnostní kontrolou včetně vnášených zavazadel.

Z důvodu zabezpečení vojenského prostoru není možné vnášet do areálu Ministerstva obrany tyto předměty:

 • střelné, bodné, řezné a sečné zbraně,
 • hořlavé látky,
 • veškeré alkoholické a nealkoholické nápoje (každý návštěvník u vstupu obdrží láhev 0,5 l vody).

Místo vstupu, tzv. stříbrná brána, není uzpůsobeno na uložení uvedených předmětů. Návštěvník s těmito předměty proto nebude do objektu vůbec vpuštěn!

Do areálu nebude možný vstup s dětskými kočárky, invalidními vozíky a zvířaty.

Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti (občanský průkaz, případně cestovní pas).


Po dobu konané akce budou Vaše osobní údaje zpracovány v souladu se zásadami Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Zasláním uvedených osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním.


Zpravodajství:

Den otevřených dveří na Ministerstvu obrany lákal na prohlídku reprezentačních prostor i kanceláře ministra

Den otevřených dveří na Ministerstvu obrany lákal na prohlídku reprezentačních prostor i kanceláře ministra

28.9.2018

Přes tři stovky návštěvníků se v pátek 28. září podruhé v novodobé historii České republiky podívalo do areálu Ministerstva obrany ČR Na Valech. Letošní den otevřených dveří byl součástí oslav 100. výročí vzniku Československa. Z bezpečnostních důvodů byl vstup umožněn pouze předem registrovaným občanům České republiky, dále zaměstnancům MO a válečným veteránům, kteří předložili průkaz veterána.