Ministerstvo obrany » Informační servis » 28. říjen

Od vzniku samostatného československého státu uplynulo 99 let

V těchto dnech si připomínáme 99. deváté výročí vzniku Československé republiky. Československý stát se zrodil jako odraz a naplnění touhy i vůle českého národa i národně uvědomělých Slováků po samostatnosti, což našlo výraz v mohutných masových demonstracích na konci října 1918. Vznik Československa umožnilo mocenské vakuum, které nastalo na sklonku první světové války ve střední Evropě porážkou a rozvratem nejen Rakousko-Uherska, ale i Německa a revolucí otřásané ruské říše.

Den vzniku samostatného československého státu

 

Jeho hladký zrod a úspěšné první kroky nadmíru usnadnilo, že tento stát byl zásluhou představitelů zahraničního odboje Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše uznán vítěznými velmocemi už před svým vznikem, což je jev v moderních dějinách nevídaný. Klíčem k tomuto uznání byl především historický zápas zahraničního československého vojska – legií za první světové války.

Na sklonku roku 1914 odešel do exilu filosof a politik profesor T. G. Masaryk s ideou vzniku samostatného státu. Mohl se přitom opírat o okruh svých nejbližších spolupracovníků, především E. Beneše a M. R. Štefánika, morálně a finančně o početné krajanské spolky působící v USA, Rusku či Francii.

Úspěchy legií v Rusku, ale i jejich zdárná nasazení na italské a francouzské frontě, výrazně povzbudily ochotu západních velmocí uznat československé vojsko za spojenecké a Národní radu jako zárodek vlády budoucího Československa. Dne 29. června 1918 Francie, 9. srpna Velká Británie a 2. září USA uznaly Národní radu přímo jako provizorní vládu. To umožnilo, aby se Národní rada přeměnila 14. října 1918 v prozatímní zahraniční československou vládu.

Památný 28. říjen 1918, kdy lidé vyšli spontánně do ulic pod dojmem ne zcela přesné zprávy o tom, že Rakousko-Uhersko kapitulovalo, zůstává datem vzniku československého samostatného státu, datem více než symbolickým.

 


Zpravodajství:

1.11.2017 •Ani v dalekém Mali vojáci AČR nezapomněli na 99. narozeniny své vlasti a odkaz předků jak v občanské tak i vojenské statečnosti důstojně oslavili spolu s kolegy zahraničních armád.

Vojáci v Mali oslavili 99 let vzniku republiky

30.10.2017 •Den vzniku samostatného československého státu, od něhož letos uplynulo 99 let, oslavovali lidé nejen v České republice. Na významné výročí nezapomněli ani vojáci, kteří slouží v Kábulu a Bagrámu.

Bagram v Afghánistánu.

30.10.2017 •Přesně 99 let od uplynutí jednoho z nejvýznamnějších okamžiků v našich dějinách – vzniku samostatného československého státu si na sklonku října připomněli také příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic.

Strakoničtí vojáci si připomněli výročí vzniku Československa

28.10.2017 •Pietním aktem u Pomníku čs. legionářů na náměstí Pod Emauzy v Praze pokračovaly v sobotu 28. října oslavy 99. výročí vyhlášení samostatného československého státu.

Vyhlášení československé samostatnosti si připomněli i u Pomníku čs. legionářů

28.10.2017 •V sobotu odpoledne jmenoval prezident republiky Miloš Zeman u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa do hodností generálů pět příslušníků Armády České republiky a jednoho povýšil do vyšší generálské hodnosti.

Životopis - brigádní generál Ing. Jan Beroun

28.10.2017 •Pietní akt u Národního památníku na Vítkově zahájil dnes dopoledne oslavy 99. výročí vzniku samostatného Československa. Tradičně se ho zúčastnili také představitelé ministerstva obrany, české armády, váleční veteráni, zástupci Československé obce legionářské a další významní představitelé našeho státu.

Vojenská přehlídka na Vítkově zahájila oslavy 99. výročí samostatného Československa

27.10.2017 •U příležitosti oslav 99. výročí vzniku samostatného československého státu složilo na Masarykově náměstí ve Vyškově slavnostní přísahu 600 vojáků a vojákyň. U slavnostního aktu byl náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a řada další významných hostů.

Na Masarykově náměstí ve Vyškově zaznělo: "Tak přísaháme"

27.10.2017 •Tak přisaháme! Pronesli před Dnem vzniku samostatného československého státu sborovým hlasem studenti prvního ročníku Univerzity obrany v Brně. Slavnostní akt vojenské přísahy nových příslušníků jediné vojenské vysoké školy v České republice se v pátek 27. října uskutečnil premiérově na centrálním brněnském náměstí Svobody.

Studenti Univerzity obrany složili přísahu v centru Brna

27.10.2017 •Příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) Vyškov si v pátek 27. října v časných ranních hodinách připomněli 99. výroční Dne vzniku samostatného československého státu.

Slavnostní nástup VeV-VA ke Dni vzniku samostatného československého státu

26.10.2017 •U příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu dnes náčelník Generálního štábu armádní generál Josef Bečvář ve Slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově jmenoval třináct příslušníků Armády České republiky do hodnosti plukovníka.

Náčelník Generálního štábu AČR předal jmenovací dekrety třinácti plukovníkům a ocenil dosavadní práci vojáků i občanů