73. výročí konce 2. světové války

 

73. výročíh osvobození a ukončení 2. světové války si Česká republika připomene několika desítkami vzpomínkových a pietních akcí. Ministerstvo obrany ČR se podílí na většině z nich.

73. výročí konce 2. světové války

Jednou ze dvou nejvýznamnějších akcí, jejichž pořadatelem je Ministerstvo obrany, bude, jak se již stalo tradicí, Slavnostní koncert Ústřední hudby Armády České republiky ke Dni vítězství, který se uskuteční ve čtvrtek 3. května  v 19 hodin v Rudolfínu.

V Den vítězství 8. května 2018 v 11 hodin se v areálu Národního památníku na Vítkově uskuteční slavnostní pietní akt připomínající ukončení bojů 2. světové války v Evropě. Jeho součástí bude defilé historických praporů, pietní položení věnců a slavnostní pochod jednotek. Po skončení piety udělí ministryně obrany nejvyšší resortní vyznamenání.


Osvobození Československa - Interaktivní mapa bojů

  • čs. povstání
  • americká armáda
  • německá armáda
  • sovětská armáda
  • časová animace (důležité momenty společného postupu vojsk při osvobození Československa)

Zpravodajství 73. výročí ukončení 2. světové války:

 

10.5.2018 •Příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku si ve středu 9. května slavnostním nástupem v kasárnách V Lipkách ve Strakonicích připomněli 73. výročí ukončení druhé světové války. Určení vojáci během nástupu převzali odznaky třídnosti, které dosáhli v protiletadlové odbornosti.

Slavnostní nástup ke Dni vítězství připomněl spolupráci vojáků s městem Strakonice

10.5.2018 •V pátek 4. května se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 73. výročí ukončení 2. světové války. Před památník napochodovaly školní čety.

Slavnostní nástup ke Dni vítězství

10.5.2018 •Příslušníci Krajského vojenského velitelství České Budějovice a velvyslankyně České republiky v Rakousku Ivana Červenková se v neděli 6. května zúčastnili pietního aktu v bývalém koncentračním táboře Mauthausen u příležitosti 73. výročí jeho osvobození. Letos poprvé uctili památku obětí fašismu také příslušníci pěší roty aktivní zálohy KVV České Budějovice.

Pietní akt v bývalém koncentračním táboře Mauthausen

8.5.2018 •V úterý odpoledne se ředitel Krajského vojenského velitelství hlavní město Prahy plukovník gšt. Marián Margal zúčastnil pietní vzpomínky u Pomníku II. odboje v Praze na Klárově.

Oslavy Dne Vítězství završil pietní akt u Pomníku II. odboje na Klárově

8.5.2018 •V Národním památníku v Praze na Vítkově se dnes za přítomnosti prezidenta republiky, nejvyšších představitelů státu, resortu obrany a Armády České republiky, válečných veteránů, ale i široké veřejnosti uskutečnil pietní akt k 73. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Při této příležitosti udělila ministryně obrany Karla Šlechtová vyznamenání válečným veteránům a významným osobnostem, kteří se zasloužili o náš stát.

Česká republika si na Vítkově připomněla 73. výročí od konce 2. světové války

7.5.2018 •V pondělí 7. května se státní tajemník Ministerstva obrany ČR Petr Vančura spolu s dalšími představiteli státu, institucí a organizací zúčastnil na Olšanských hřbitovech v Praze pietní vzpomínky, která se konala u příležitosti 73. výročí od ukončení poslední světové války.

Na pražských Olšanských hřbitovech dnes uctili památku padlých vojáků

6.5.2018 •Uctění památky pilotů RAF a oslava výročí osvobození Plzně u památníku Díky, Ameriko!. Tak vypadal nedělní program ministryně obrany Karly Šlechtové za účasti zástupce náčelníka GŠ - inspektora AČR generálmajora Jaroslava Kociána, premiéra Andreje Babiše, zástupců veteránů a dalších významných hostů.

Ministryně Karla Šlechtová se zúčastnila Slavností svobody v Plzni

6.5.2018 •V neděli 6. května se Daniel Koštoval, náměstek ministryně obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic, a brigádní generál František Ridzák, ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů (AKIS), zúčastnili pietního aktu k uctění památky obětí války spojeneckých armád na hřbitově v pražských Ďáblicích.

Pietní vzpomínka na spojence

5.5.2018 •V pátek 4. května se uskutečnilo vzpomínkové shromáždění a pietní akt k 99. výročí úmrtí generála Milana Rastislava Štefánika, jednoho ze zakladatelů samostatného československého státu.

Zástupci armády vzpomněli na osobnost Milana Rastislava Štefánika v Petřínských sadech

5.5.2018 •Před Staroměstskou radnicí před vchodem do Křížové kaple a u Českého rozhlasu se dnes sešli představitelé státu, váleční veteráni, pamětníci, veřejnost a zástupci společenských organizací, aby vzdali úctu pražským povstalcům, kteří položili životy v bojích za naši vlast.

Politici, armáda a veřejnost uctili památku hrdinů Pražského povstání

4.5.2018 •V pátek 4. května se v hlavním sále Ministerstva obrany konalo slavnostní setkání představitelů resortu obrany a Generálního štábu s účastníky a pamětníky Květnového povstání českého lidu.

Pražské povstání je jedním z klíčových událostí českých dějin

4.5.2018 •Příslušníci a zaměstnanci Univerzity obrany v Brně si v pátek 4. května na slavnostním nástupu připomněli letošní 73. výročí ukončení bojů druhé světové války a s ním spojený Den vítězství. Historické souvislosti a z nich vyplývající poučení pro současnost shrnul ve svém projevu rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl.

Univerzita obrany si připomněla Den vítězství slavnostním nástupem

Zobrazena stránka 1 z 2
1 2>