Vojenská tematika má ve filmové a dokumentární tvorbě své pevné místo. O Armádě České republiky vzniklo prvních osm profilových dokumentů v roce 2004, které odvysílala Česká televize. Byly určeny k propagaci armády a pro získání zájemců o vojenské povolání. Postupně bylo vyhotoveno více než dvacet filmových dokumentů. Kromě televizních diváků je mohli zhlédnout i účastníci různých armádních propagačních aktivit.
Publikované DVD filmy nebo VHS kazety pro filmotéku postupně upravuje František Bobisud, OK MO. Formát filmů je převáděn na formát mp4 pro web.
Živá paměť

Živá paměť

Ve filmovém dokumentu je zachycená živá paměť vojenských dějin našeho státu tak, jak je prezentována ve vojenských muzeích. Cílem dokumentu bylo přiblížit široké veřejnosti tři největší vojenská muzea – Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Praha-Kbely a Vojenské technické muzeum Lešany – a hlavně představit ty nejlepší a nejzajímavější sbírkové fondy.
Dokument vznikl v roce 2007. 47 min.

Hradní stráž

Hradní stráž

Vznik dokumentu byl inspirován 90. výročím vzniku Hradní stráže. Proto je v něm mnoho historických záběrů, které zachycují činnosti Hradní stráže v průběhu uplynulých několika desetiletí. Zaznamenávají proměny Hradní stráže v různých historických obdobích - v době obou světových válek, po nich až po současnost, a to například jak ve způsobu ochrany Hradu, tak ve vzhledu uniforem příslušníků Hradní stráže.
Dokument vznikl v roce 2008. A - NEWS, s.r.o. 26 min.