Ministerstvo obrany » Multimédia a knihovna » Filmotéka

Filmotéka

Vojenská tematika má ve filmové a dokumentární tvorbě své pevné místo. O Armádě České republiky vzniklo prvních osm profilových dokumentů v roce 2004, které odvysílala Česká televize. Byly určeny k propagaci armády a pro získání zájemců o vojenské povolání. Postupně bylo vyhotoveno více než dvacet filmových dokumentů. Kromě televizních diváků je mohli zhlédnout i účastníci různých armádních propagačních aktivit.

Publikované DVD filmy pro filmotéku postupně upravuje František Bobisud, TO MO. Formát filmů je převáděn na formát web streaming programem Canopus ProCoder 3.

Od října 2010 jsou filmy z DVD nebo VHS převáděny do formátu flv (Flash Video) programem Adobe Media Encoder CS4. Přehrávač flv videí ke stažení zde.

Od prosince 2014 budou všechny filmy v této sekci postupně převedeny do formátu mp4 programem Freemake Video Converter.

Filmový dokument o muži, který přecenil českou duši.
52 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Několik dílů dokumentů pojednává o Dnech sil podpory AČR a Kralickém Sněžníku - hoře evropského významu.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Filmový dokument připomíná desetiletou historii kurzů speciální přípravy pro krizové situace. Kurz byl od svého vzniku v roce 1994 určen pro zástupce sdělovacích prostředků a od roku 2001 se jej pravidelně zúčastňují i pracovníci humanitárních organizací. Jeho cílem je nácvik a osvojení základních návyků při pobytu v rizikových oblastech válečných konfliktů, teroristických akcí a přírodních katastrof. Filmový dokument zachycuje jednotlivé části kurzu, ale nechybějí v něm ani černobílé záběry z prvního ročníků. Úvodní část dokumentu zachycuje praktický výcvik – tělesnou a zdravotní přípravu, včetně transportu raněných, orientaci v terénu, překonávání umělých i přírodních překážek a další nezbytné dovednosti spojené se zásadami přežití. Další část dokumentu obsahuje výcvik, tzv. vyvedení, s předem připraveným námětem, který se odehrává v neznámém prostředí vojenského výcvikového prostoru a je vyvrcholením celého kurzu. .
5 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Zoufalství a pohnuté osudy lidí zasažených ničivou povodní zachytil film, který je zároveň obrazem vzájemné účasti, solidarity a pomoci poskytované v rámci integrovaného záchranného systému. Významné místo v široké sestavě obětavých záchranářů zaujímají vojáci, jejichž pomoc je nezastupitelná. Dokument je představil v prvích hodinách zásahu. 3 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Filmový dokument s podtitulem "Speciální síly" představuje 601. skupinu speciálních sil generála Moravce. Jedinečnost dokumentu spočívá v tom, že je věnován složce, která nikdy předtím nebyla veřejnosti šířeji prezentována. Film dává možnost nahlédnout do tvrdé přípravy vojáků této speciální jednotky, je v něm představena část výzbroje a výstroje, velitelé i vojáci hovoří o úkolech speciálních sil i o náročnosti služby. V dokumentu jsou použity také autentické záběry z nasazení jednotky v Afghánistánu, které pořídili sami vojáci. "Věnováno všem vyjímečným mužům a ženám 601. skupiny speciálních sil." Dokument vznikl v roce 2007 a o rok později získal 1. místo na mezinárodním festivalu vojenských filmů Esertiti e Popoli v Římě. 25 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument o fiktivním námětu cvičení sil podpory v roce 2009, jehož tématem je logistická podpora jednotek v zahraničních misích.
Velitelství výcviku - Vojenská akademie © 2010; 13 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Ve filmovém dokumentu je zachycená živá paměť vojenských dějin našeho státu tak, jak je prezentována ve vojenských muzeích. Cílem dokumentu bylo přiblížit široké veřejnosti tři největší vojenská muzea – Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Praha-Kbely a Vojenské technické muzeum Lešany – a hlavně představit ty nejlepší a nejzajímavější sbírkové fondy.
Dokument vznikl v roce 2007. 47 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument o letounech ANTONOV AN-26 a CASA C-295M z roku 2010.
Prezentační a informační centrum MO ve spolupráci s 24. základnou dopravního letecva T. G. Masaryka v Praze - Kbelích © 2010; 14 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument ze severní Moravy a Slezka.
Prezentační a informační centrum MO © 2009, 12 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Vznik dokumentu byl inspirován 90. výročím vzniku Hradní stráže. Proto je v něm mnoho historických záběrů, které zachycují činnosti Hradní stráže v průběhu uplynulých několika desetiletí. Zaznamenávají proměny Hradní stráže v různých historických obdobích - v době obou světových válek, po nich až po současnost, a to například jak ve způsobu ochrany Hradu, tak ve vzhledu uniforem příslušníků Hradní stráže.
Dokument vznikl v roce 2008. A - NEWS, s.r.o. 26 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument představuje jeden z pěti vojenských újezdů v ČR – Brdy. Jsou v něm spojeny zajímavé informace z historie újezdu s informacemi o jeho využití pro vojenskou činnost, o lesním a vodním hospodaření, o zpřístupnění části újezdu pro veřejnost, o zdejší flóře a fauně a o zapojení do projektu na ochranu přírodního bohatství. Součástí dokumentu jsou informace o kótě 718.
Dokument vznikl v roce 2008, A - NEWS, s.r.o. 18. min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument ze dne 28.10.2008 věnovaný 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Prezentační a informační centrum MO © 2008; 6 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Zobrazena stránka 3 z 4
<1 2 3 4>