Ministerstvo obrany » Finance a zakázky » TENDERMARKET

TENDERMARKET

Elektronické tržiště veřejné správy.

Ministerstvo obrany ČR (MO) na základě usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, ve znění pozdějších usnesení, od 1. července 2012 při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek zadávaných v zjednodušeném podlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využívá e-tržiště TENDERMARKET, které je provozováno konsorciem tvořící firmy Seznam.cz, a.s., Tender systems s.r.o. a ample.cz s.r.o., na elektronické adrese www.tendermarket.cz.
Registrace pro uživatele je bezplatná.

Přímý vstup do stránek TENDERMARKET:

Více informací lze získat na vlastních webových stránkách - TENDERMARKET Stránky TENDERMARKET


2017