Evropská obranná agentura

Evropská obranná agentura (European Defence Agency - EDA) byla založena rozhodnutím Rady Joint Action 2004/551/CFSP ze dne 12. července 2004 k podpoře Rady a členských států v úsilí ke zlepšení obranných schopností EU pro naplňování cílů Společné bezpečnostní a obranné politiky EU.

Role EDA:

  • Mezivládní platforma na podporu spolupráce členských států ve všech fázích životního cyklu obranné schopnosti;
  • Hlavní mezivládní nástroj prioritizace na úrovni EU na podporu rozvoje schopností v koordinaci s Evropskou službou pro vnější akci včetně Vojenského štábu a Vojenského výboru EU v oblastech jejich odpovědnosti;
  • Preferované fórum pro spolupráci a podpůrná struktura řízení na úrovni EU pro participující členské v programech rozvoje technologií a schopností;
  • Facilitátor spolupráce s EK a dalšími agenturami EU a jako interface na přání členských států při prosazování zájmů a specifik obrany v širších evropských politikách; EDA působí jako centrální operátor pro obranné aktivity financované z fondů EU;
  • Podpůrný nástroj implementace obranných a bezpečnostních aspektů Globální strategie EU a Společné deklarace EU-NATO.

Hlavními úkoly EDA jsou:

  • Podpora rozvoje evropských obranných schopností a vojenské spolupráce;
  • Stimulace obranných technologií a posílení evropského obranného průmyslu;
  • Role koordinátora při prosazování zájmů a specifik obrany v rámci širších evropských politik.

EDA je řízena řídícím výborem, v jehož čele stojí viceprezidentka Evropské komise a ředitelka EDA paní Federica Mogherini. Řídící výbor zasedá ve složení ministrů obrany, národních ředitelů pro vyzbrojování, národních ředitelů pro výzkum a vývoj nebo ve složení politických ředitelů. Běžný chod je řízen výkonným ředitelem panem Jorgem Domecqem.

Dokumenty a odkazy:


Kontaktní osoba: Ing. Daniela Baluchová, tel.: 973 200 633

19. října 2018