Vladivostok – místo posledního odpočinku čs. legionářů

Autor: Pavel LANG - AVIS

Fotoreportáž z návštěvy delegace vedené náměstkyní ministra obrany Jaroslavou Přibylovou. Delegace se ve dnech 8. - 12. května 2006 účastnila znovuotevření Čestného pohřebiště československých legionářů na Mořském hřbitově v ruském Vladivostoku.

1. Mezi nejvýznamnější projekty MO ČR na úseku péče o válečné hroby a pietní místa patří rekonstrukce pohřebiště československých legionářů, kteří bojovali na Dálném východě v letech 1918-1920, provedená na vladivostockém Mořském hřbitově

 

Vladivostok – místo posledního odpočinku čs. legionářů 1

2. Centrální památník je opatřen nápisem „Na věčnou paměť padlým Čechoslovákům“ v češtině, ruštině, francouzštině a angličtině. Dále je doplněn českým textem „Zde ležíme my – Čechoslováci – padlí v boji za práva a svobodu. Věčná stráž cti i slávy svého národa“.

Vladivostok – místo posledního odpočinku čs. legionářů2

3. Mořský hřbitov je místem posledního odpočinku 163 čs. legionářů. Počínaje Oldřichem Aichlerem, střelcem 2. pluku 7. roty a konče Josefem Zoufálkem, střelcem 2. praporu 8. roty.

Vladivostok – místo posledního odpočinku čs. legionářů 3

4. Slavnostního otevření hřbitova čs. legionářů ve Vladivostoku se zúčastnila delegace Ministerstva obrany ČR vedená náměstkyní ministra obrany pro personalistiku Jaroslavou Přibylovou

Vladivostok – místo posledního odpočinku čs. legionářů 4

5. Pohřebiště čs. legionářů vysvětil Otec Miron

Vladivostok – místo posledního odpočinku čs. legionářů 5

6. Položení věnců čestnou jednotkou proběhlo za vojenských poct

Vladivostok – místo posledního odpočinku čs. legionářů 6