Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

Vojenská policie

 

V čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Vojenská policie (VP) byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákonem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány interními normativními akty Ministerstva obrany ČR.

Podrobné informace:

 

Profesionální přípravu vojenských policistů pro výkon základních rotmistrovských, praporčických a důstojnických funkcí zajišťuje Odborná škola Vojenské policie. Aktivně se také podílí na přípravě vojenských policistů před jejich vysláním do jednotek mírových misí v zahraničí.

 
Adresa: Kontakt:
Hlavní velitelství Vojenské policie
Rooseveltova 620/23
161 05 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 973 215 800
fax: 973 215 901
e-mail: vojenskapolicie@army.cz

 

Náčelník:

Brigádní generál Ing. Milan Schulc, M.Sc.


Struktura:

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Hlavní velitelství Vojenské policie je nadřízeným útvarem pro jednotlivá územní velitelství. 

Podřízené útvary Vojenské policie jsou výkonným orgánem policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří resort MO v rozsahu vymezeném zákonem č. 300/2013 Sb.,*.doc o Vojenské policii ve znění pozdějších předpisů na stanovené části území ČR.

Útvary VP organizují a zabezpečují součinnost s orgány resortu MO, orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a samosprávy a dalšími orgány na území svěřeném k policejní ochraně velitelství VP.

V čele útvarů Vojenské policie stojí velitelé, kteří jsou přímo podřízeni náčelníkovi Vojenské policie.

Výběrová řízení k Vojenské policii:

Zahraniční nasazení:

  • Afghánistán
  • Sinajský poloostrov
  • Struktury NATO

Vojenská policie působí v rámci jednotek AČR ve spojenecké zahraniční operaci ISAF na území Afghánistánu. Policisté rotují v intervalu čtyř až šesti měsíců.

Hlavní úkol českých vojenských policistů v Afghánistánu:

  • Policejní zabezpečení jednotek AČR

Fotogalerie:

Historie:


Kontaktní osoba: majorka Ing. Lenka Haberová, MBA
tel.: 973 215 605, 973 215 826
e-mail: vojenskapolicie@army.cz
Aktualizováno: 5. prosince 2013