Ministerstvo obrany » Finance a zakázky » Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Na této webové stránce je uveden základní rozcestník na informační zdroje o veřejných zakázkách realizovaných v resortu Ministerstva obrany České republiky.

Informace o veřejných zakázkách

V souvislosti s účinností nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, došlo od 1.10.2016 ke změnám v uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek.
Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti  vyhlášené podle nového zákona, jsou uveřejněny na adrese - https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/.

Zadavatelé veřejných zakázek v resortu Ministerstva obrany


Uveřejňování informací o plánovaných, realizovaných i již ukončených veřejných zakázkách v působnosti Ministerstva obrany prováděla sekce majetková Ministerstva obrany do 31.12.2014 - na webových stránkách http://www.osmap-ssm-mo.army.cz/index.php.

Od 1. 8. 2016 uveřejňuje informace o veřejných zakázkách na portále Otevřená data Ministerstva obrany:
- Odbor správce kapitoly sekce ekonomické Ministerstva obrany na webových stránkách (http://www.data.army.cz/).


Za oblast odpovídá: Ing. Alojz Múčka, tel.: 973 200 356
e-mail: muckaa@army.cz
Aktualizováno: 5. ledna 2018