Veřejné zakázky

Na této webové stránce je uveden základní rozcestník na informační zdroje o veřejných zakázkách realizovaných v resortu Ministerstva obrany České republiky.

Informace o veřejných zakázkách

Profil zadavatele veřejných zakázek:

Upozornění:

> > > Pro veřejné zakázky zadávané od 1.5.2018 bude zadavatel ČR – MO (IČO 60162694) využívat výhradě profil zadavatele NEN.

 

Archivní profil zadavatele:

  • veřejných zakázek (VZMR a ZPŘ) od 1.7.2012 do 30.6.2018Tendermarket (https://www.tendermarket.cz./Z00000253...),
  • veřejných zakázek do 30.6.21012 - OSMAP (www.osmap-ssm-mo...).
  • Rodný list veřejné zakázky (http://rlvz.army.cz/ProfilZadavatele) - od 1.6.2015 zkušební provoz.

Elektronické tržiště veřejných zakázek:

Archivní elektronické tržiště veřejných zakázek (od 1.1.2006 do 30.6.2012) - SEPO (http://sepo.army.cz...).

Informační systém o veřejných zakázkách v České republice - Věstník veřejných zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/).

V souvislosti s účinností nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, došlo od 1.10.2016 ke změnám v uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek.
Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti vyhlášené podle nového zákona, jsou uveřejněny na adrese - https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/.

Zadavatelé veřejných zakázek v resortu Ministerstva obrany


Uveřejňování informací o plánovaných, realizovaných i již ukončených veřejných zakázkách v působnosti Ministerstva obrany prováděla sekce majetková Ministerstva obrany do 31.12.2014 - na webových stránkách http://www.osmap-ssm-mo.army.cz/index.php.

Od 1. 8. 2016 uveřejňuje informace o veřejných zakázkách na portále Otevřená data Ministerstva obrany:
- Odbor správce kapitoly sekce ekonomické Ministerstva obrany na webových stránkách (http://www.data.army.cz/).


Za oblast odpovídá: Ing. Alojz Múčka, tel.: 973 200 356
e-mail: muckaa@army.cz
10. července 2018