Ministerstvo obrany České republiky se představuje

Budova Ministerstva obrany ČR

Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany České republiky, řídí Armádu České republiky a spravuje vojenské újezdy.

Jako orgán pro zabezpečování obrany se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu, připravuje koncepci operační přípravy státního území, navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Bezpečnostní radě České republiky a prezidentu České republiky.

Kromě dalších povinností souvisejících s obranou státu povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

V rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

(Působnost Ministerstva obrany definuje zákon č. 2/1969 Sb., §16, ve znění pozdějších předpisů.)

V této sekci naleznete:


Září 2018