Skupina zahraničních sportovních styků ASC Dukla - CISM Office

Mezinárodní rada vojenského sportu

Adresa:

Armádní sportovní centrum Dukla
Pod Juliskou 1

160 41 Praha 6 - Dejvice

e-mail: cze.cismoffice@seznam.cz

 

Vedoucí skupiny:

pplk. v.v. Mgr. Imrich Bugár
tel.: 725 550 952
e-mail: bugari@dukla.army.cz

Správní rada:

Mgr. Marcela Sadilová
tel.: 973 203 894
e-mail: msadilova@seznam.cz 

Správní rada:

Mgr. Miloslav Sýkora
tel.: 973 203 819
e-mail: sykoram@dukla.army.cz

 

Co je CISM:

CISM je zkratka francouzského názvu Conseil International du Sport Militaire, v překladu Mezinárodní rada vojenského sportu a označuje třetí největší multisportovní organizaci světa, založenou v roce 1948 ve Francii - Nice armádami Belgie, Dánska, Francie, Lucemburska a Nizozemí. Armáda České republiky je řádným členem CISM od roku 1991. V současné době sdružuje tato mezinárodní armádní sportovní organizace již 133 členských armád, s výjimkou Velké Británie pak všechny členské armády NATO.

CISM orientuje svoji činnost k realizaci své hlavní myšlenky ”Sportem ku přátelství” (Friendship Through Sport). Cílem CISM je upevňování přátelství mezi armádami, organizace sportovních soutěží, propagace armádního sportu na veřejnosti, humanitární akce, podpora progresivního a harmonického rozvoje mládeže a posilování solidarity a míru mezi národy.

K dosažení výše uvedených cílů CISM organizuje jednou za čtyři roky světové armádní hry, každoročně 10 - 12 mistrovství světa, cca 100-120 kontinentálních a regionálních mistrovství, trenérské a odborné stáže, programy solidární pomoci, zejména pro potřeby zemí méně vyvinutých, výměnu zkušeností a informací, studijní pobyty, pravidelné roční Valné shromáždění, kontinentální zasedání (Evropa, Amerika, Asie, Afrika), zasedání výkonného výboru, to vše střídavě členskými státy CISM.

Vedoucí delegace AČR v CISM je plk. doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý – vedoucí VO UK FTVS, stálým delegátem AČR v CISM je pplk. Ing. Petr Hovorka - ZRO-VOS.

President CISM: plk. A. Hakeem AL-SHINO (Bahrain), generální sekretář: plk. Dorah Mamby KOITA (Guinea), Vice-President CISM pro Evropu: plk. (G.S.) Dirk SCHWEDE (Německo).
Stálé sídlo Generálního sekretariátu CISM je v Bruselu: Permanent General Secretariat, rue Jacques Jordaens 26, B-1000 Brusells - Belgium tel. 0032/2/647 68 52, fax 0032/2/647 53 87, e-mail: cism@cism-milsport.com.

Oficiální webové stránky organizace: www.cism-milsport.org .

Nejvýznamnější akce v roce 2018:

  • 42. Mistrovství světa CISM v parašutismu 9.-20.8.2018 – Maďarsko - Szolnok
  • 46. Mistrovství světa CISM v moderním pětiboji 25.-30.9.2018 - Maďarsko - Budapešť
  • 65. Mistrovství světa CISM ve vojenském pětiboji 27.8.-2.9.2018 - Rakousko - Wiener Neustadt
  • 50. Mistrovství světa CISM ve sportovní a brokové střelbě 29.5.-6.6.2018 - Švýcarsko – Thun
  • 58. Mistrovství světa CISM v leteckém pětiboji 17.-28.8.2018 - Ekvádor – Salinas
  • 1. Mistrovství světa CISM v paraski 3.-8.4.2018 – Rakousko - Hochfilzen

5. září 2018