Den ozbrojených sil ČR 2009

Oslavy Dne ozbrojených sil ČR zahájil v pondělí 29. června 2009 v předvečer tohoto svátku náměstek ministra obrany pro zahraničí Jan Fulík a náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Vlastimil Picek položením věnců k památníku čs. zahraničním vojákům.

Pietního aktu na Vítězném náměstí v Praze se dále zúčastnili místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR Tomáš Töpfer, zástupci veteránských organizací i zahraniční hosté – vojenští a letečtí přidělenci akreditovaní v ČR.

Nástup čestné jednotky Vojenští a letečtí přidělenci na slavnostním aktu Před zahájením pokládání věnců

Náměstek ministra obrany pro zahraničí Jan Fulík vzpomněl v rozkazu ministra obrany ke Dni ozbrojených sil nejen historickou událost, která stála za vznikem prvních československých jednotek, ale připomněl také souvislost s dnešní armádou. „Současná česká armáda se může právem považovat za pokračovatele a nositele tradic: Dokazuje své kvality a vysokou připravenost při plnění náročných úkolů v zahraničních misích i při řešení krizových situací na území České republiky.“

„Dnes, kdy se mnozí občané musejí vypořádat s následky ničivých povodní, nelze zapomenout na to, že armáda je připravena pomoci v komplikovaných situacích a přírodních katastrofách. Její pomoc při odstraňování následků živelních katastrof je přitom nejen technická, ale i morální a psychologická,“ zdůraznil náměstek Fulík.

Senátor Töpfer při pokládání věnců NMO-Z Fulík při pokládání věnců Účastníci slavnostního aktu

„Vojáci Armády České republiky si svým působením v rámci Aliance a EU získali skvělou pověst a věřím, že tomu bude i nadále,“ řekl náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Vlastimil Picek a doplnil: „Světová bezpečnost má dnes zcela jiné priority než před sto lety a před námi tak stojí nové výzvy a úkoly. Budujeme a reformujeme armádu na nových základech tak, abychom byli schopni dostát svému hlavnímu cíli: bránit suverenitu naší země a jejich občanů a přispívat k upevnění míru a demokracie ve světě.“

Hosté slavnostního aktu Slavnostní akt u památníku čs. zahraničním vojákům NGŠ AČR gen. Picek při proslovu

Po ukončení slavnostního nástupu generál Picek udělil dvaceti vybraným příslušníkům AČR Čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy. Jednalo se o vůbec historicky první předání tohoto významného ocenění, které od dubna letošního roku náčelník Generálního štábu AČR uděluje vojákům z povolání, příslušníkům bezpečnostních sborů a dalším občanům za vynikající velitelskou a bojovou činnost či za mimořádné zásluhy o AČR. „Rád bych vám tímto způsobem poděkoval za odvedenou práci a nasazení, se kterým plníte stanovené úkoly,“ řekl generál Picek. „Pevně věřím, že společným úsilím zvládneme i nadcházející náročné období, které nás v souvislosti se škrty v rozpočtu a následnými opatřeními čeká,“ dodal k přítomným vojákům.

NGŠ AČR gen. Picek při proslovu fotografie 11 fotografie 12

  • Rozkazem prezidenta republiky Václava Havla č. 10 ze dne 7. února 2002 byl 30. červen stanoven Dnem ozbrojených sil České republiky.
    V tento den v roce 1918 při slavnostní přehlídce československé brigády ve francouzském městě Darney potvrdila spojenecká Francie jako první právo Čechoslováků na samostatnost a vlastní stát.

     

videoVideo: