Podpis memoranda k projektu Legie 100

Autor: Pavel Lang, Prezentační a informační centrum MO ČR

Česká republika a Slovenská republika potvrdily svůj společný záměr v realizaci projektu "Legie 100".

Ve čtvrtek 18. června podepsali v jihomoravských Hustopečích náměstek ministra obrany České republiky František Padělek, 2. státní tajemník Ministerstva vnitra Slovenské republiky Vladimír Čečot a státní tajemník Ministerstva obrany Slovenské republiky Daniel Duchoň Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Legie 100“ a důstojném připomenutí si stého výročí vzniku a působení československých legií v letech 1914 - 1920.

fotografie 1 fotografie 2 fotografie 3 fotografie 4

Podepsaný dokument má dlouhodobý charakter (do 31. prosince 2020 a jeho platnost může být prodloužena na základě dohody všech tří stran) a zahrnuje následující oblasti - finanční zabezpečení péče o válečné hroby československých legionářů na území České republiky, Slovenské republiky a v zahraničí, dále provedení pietních aktů k uctění památky padlých československých legionářů, zvyšování povědomí obou národů o zásluhách československých legionářů, kteří významně přispěli ke vzniku Československa, organizaci a uspořádání výstav v ČR, SR a v zahraničí týkajících se zlomových událostí vzniku a činnosti československých legií, mediální podpora projektu v hromadných sdělovacích prostředcích a navázání spolupráce s místní samosprávou a nevládními organizacemi.

Slavnostního aktu v jednacím sále městského úřadu v Hustopečích se za českou stranu zúčastnili ředitel sekce personální - personální ředitel Ministerstva obrany Milan Gol, ředitelka odboru mimoresortní spolupráce MO Iveta Hlásecká, přidělenec obrany ČR v SR generálmajor Jiří Jančík a místopředseda Československé obce legionářské Jindřich Sitta.

Ceremoniálu podpisu memoranda byli přítomni také představitelé města Hustopeče, starosta Luboš Kuchynka a místostarostové Libor Sadílek a Jiří Teplý.