Generál Páleník čestným členem

V sobotu 16. května 2009 se uskutečnilo slavnostní shromáždění Klubu výsadkových veteránů v prostorách posádkového klubu 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.

Liberecký klub, který samostatně působí již 14. rokem se může pyšnit aktivní činností a bohatou historií. Jako již tradičně, pozvání přijalo několik významných hostů: čestný člen klubu plukovník v záloze František Mansfeld, ředitel Vojenského zpravodajství generálmajor Ondrej Páleník, velitel 601. skupiny speciálních sil plukovník gšt. Milan Kovanda, ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec plukovník Josef Kulovaný, prezident Klubů výsadkových veteránů České republiky Jindřich Starý, představitelé Klubů výsadkových veteránů z Prahy a Chrudimi a zástupce velitele 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany plukovník Jiří Mitbauer.

fotografie 1  fotografie 2 fotografie 3

 V úvodu slavnostního shromáždění byly oceněným členům klubu předány z rukou prezidenta Jindřicha Starého “Pamětní medaile Klubu výsadkových veteránů“.

Plukovník v záloze František Mansfeld byl jmenován čestným členem klubu již v roce 1997. Dnes bylo jeho čestné členství stvrzeno převzetím diplomu, který je projevem pocty a uznání veliteli, jež prokázal mimořádné zásluhy při výstavbě výsadkového vojska, ale také při přípravě několika generací vojáků-výsadkářů. I po ukončení aktivní vojenské služby má vysokou autoritu jak mezi výsadkáři veterány, tak mezi výsadkáři současné Armády České republiky.

Plukovník Jiří Mitbauer tento slavností akt dovršil předáním „Pamětního odznaku velitele 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany“ jako projev ocenění vojenských zásluh a vysoké profesní prestiže.

fotografie 4 fotografie 5 fotografie 6

Členové klubu výsadkových veteránů se zajímají i o dění v naší  profesionální armádě, o čemž svědčí i pravidelná setkání se současnými vojenskými výsadkáři, jako dnes, kdy početná delegace z Prostějova doprovodila svého velitele Kovandu mezi veterány. Sounáležitost s prostějovskou elitou se rozhodli veteráni deklarovat nabídkou čestného členství generálu Páleníkovi, který jakožto nedávný velitel prostějovských výsadkářů se nemalou měrou podílel na dosažení jejich vysoké profesní kvality, která byla oceněna při plnění náročných úkolů v zahraničních misích.

Předávací dekret Páleník převzal od významných velitelských osobností plukovníka v záloze Františka Mansfelda a plukovníka v záloze Vlastimila Gallata.

fotografie 7 fotografie 8fotografie 9 fotografie 10

Hymna výsadkářů, ve které se zpívá “paradesantní jednotky meče armády hrot“ se hrdě nesla z úst veteránů, kteří jsou právem pyšní na uchovávání tradic výsadkového vojska a cítí se součástí těch, kteří tvoří současné tradice této odbornosti.


Autorka: kapitánka Vlastimila Cyprisová, tisková a informační důstojnice 31. brchbo Liberec