Pietní vzpomínka na oběti gulagů

Autor: Miroslav Šindelář

"Oni" jsou českoslovenští občané, často ruského původu, odvlečení už během 2. světové války do bývalého Sovětského svazu.

Jejich prvenství spočívá v tom, že členové výboru se stejným názvem - "Oni byli první" - se považují za první československé oběti komunismu. Do sovětských táborů se už dva dny po ukončení 2. světové války dostali také lidé, kteří se mohli potenciálně stavět proti připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu, dále osoby, které se skutečně nebo domněle angažovali ve strukturách Slovenského státu, čeští reemigranti z Ruska po roce 1917, ruští legionáři a další.

Všechna pietní květnová shromáždění zabezpečovali příslušníci Čestné stráže Posádkového velitelství Praha Místopředsedové obou komor Parlamentu ČR Jan Kasal a Jiří Šneberger Pietní akt na Olšanských hřbitovech 1 Ministerstvo obrany zastupoval a smuteční věnec položil generálmajor Josef Prokš

Pietní akt na Olšanských hřbitovech - Jiří Šneberger položil věnec Senátu P ČR Pietní akt na Olšanských hřbitovech 3 - pietní vzpomínky se zůčastnili i zástupci Konfederace politických vězňů s předsedkyní Dr. Naďou Kavalírovou

Pietní akt na Olšanských hřbitovech 4 - metropolita pravoslavné církve Vladyka Kryštof Pietní akt na Olšanských hřbitovech 5 - čestní hosté před kostelíkem Pietní akt na Olšanských hřbitovech - 6 Vladimír Bystrov - dlouholetý předseda Výboru "Oni byli první" se zdraví s generálem Josefem Prokšem

Tichou vzpomínkovou akcí proto uctili v úterý 12. května 2009 členové a příznivci občanského sdružení Výbor „Oni byli první“ 64. výročí ode dne, kdy v Praze započalo nezákonné odvlékání československých státních občanů, příslušníků meziválečné emigrace ze zemí sovětského Ruska, do trestních koncentračních táborů na Sibiři – nechvalně proslulých „gulagů“.

Smuteční věnce k pamětní desce u pravoslavného kostelíku na Olšanských hřbitovech položili čelní představitelé státu – místopředsedové obou komor Parlamentu ČR Jiří Šneberger a Jan Kasal.

Ministerstvo obrany ČR na pietním shromáždění zastupoval první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Josef Prokš.

Od 15.00 hodin pak vzpomínka pokračovala před takzvaným „profesorským“ domem v pražské Rooseveltově ulici číslo 27. Tato budova byla první, kterou s pomocí Československého státu postavili vlastními silami vyhnanci z Ruska. Dům se jmenuje profesorský, protože se v něm vystřídaly desítky předních odborníků z různých oborů. Žili tu inženýři, kteří působili na pražské technice, či profesoři Univerzity Karlovy.

zleva: senátor Jiří Šneberger, Tomáš Kladívko a poslanec EP Jan Zahradil Delegace s věnci První zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Josef Prokš Zástupkyně výboru "Oni byli první"