Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2007:

a) počet podaných žádostí o informace: na resort Ministerstva obrany se v písemné a elektronické podobě obrátilo se žádostí celkem 36 žadatelů;

b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: nebyl podán žádný rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace;

c) neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb.;

d) za uvedené období bylo přijato značné množství dotazů o informace z  řad civilní i vojenské  veřejnosti (celkem 1090); nejednalo se o podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., proto nejsou tyto dotazy ve statistice zahrnuty. Cestou elektronické podatelny Ministerstva obranybylo vyřízeno celkem 144 žádostí.

Nejčastější témata dotazů:

  • oblast personální (finanční a výsluhové náležitosti vojáků z povolání, vydávání osvědčení, vojenští důchodci, veteráni)

  • tematika protiraketové obrany v ČR

  • akviziční systém resortu

  • nakládání s nepotřebným movitým a nemovitým majetkem

  • oblast náboru (vstup do Armády České republiky, vojenské školství)

  • oblast aktivních záloh

 

V Praze dne 25. února 2008
PhDr. Jindřiška Verešová
oddělení tiskové a informační služby MO

tel. 973 200 152, e-mail: veresovj@army.cz