Doručování veřejnou vyhláškou

V souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou v této sekci zveřejňována oznámení k doručení veřejnou vyhláškou.

Veřejná vyhláška je podle stejného zákona publikována na veřejně přístupném médii po dobu nejméně 15 dnů. Po uplynutí této lhůty se písemnost považuje za doručenou.

Doručování veřejnou vyhláškou

Datum zveřejnění

Adresát

Oznámení podává Datum stažení Dokument *.doc - , nebo .jpg - *.pdf