Odbor sociálního zabezpečení


Odbor sociálního zabezpečení

Odbor sociálního zabezpečení ( OSZ ) vykonává funkci orgánu sociálního zabezpečení podle § 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a § 142 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Přiznává a vyplácí dávky důchodového pojištění a výsluhové náležitosti vojáků z povolání. Je orgánem pro výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vojáků z povolání podle zákona č. 589/1991 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Ředitel:

 • Ing. Miroslav Vršovský

Struktura:

 • Ředitelství
 • Oddělení právní
 • Oddělení metodiky a řízení
 • Oddělení rozpočtu a realizace plateb a exekucí
 • Oddělení zabezpečení provozu
 • 1. dávkové oddělení
 • 2. dávkové oddělení

Adresa:

Ministerstvo obrany
Odbor sociálního zabezpečení
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Telefon:

 • Informace - 973 201 550
 • Podatelna - 973 201 507

Fax:

 • 973 201 579

E-mail:

Datová schránka:

 • ID: gy2erfw

 

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ

08:00 - 11:00

12:00 - 17:00

ÚTERÝ

08:00 - 11:00

12:00 - 14:00

STŘEDA

08:00 - 11:00

12:00 - 17:00

ČTVRTEK

08:00 - 11:00

12:00 - 14:00

PÁTEK

08:00 - 11:00

---


VÝPLATNÍ TERMÍN DÁVEK :

Výplatní termín pro všechny dávky vyplácené Odborem sociálního zabezpečení MO je stanoven 

do 11. dne kalendářního měsíce.

Pro důchody je výplatní termín stanoven ve smyslu ustanovení § 117 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, pro výsluhové náležitosti je výplatní termín stanoven vyhláškou Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb.


Odpovědi na nejčastější dotazy:


Úřední deska odboru sociálního zabezpečení


Tuto stránku aktualizuje: Miroslav Beneš, tel.: 973 201 552

5. října 2018