Ministerstvo obrany » Ministr a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstkyně pro řízení sekce právní » Sekce právní » Odbor vymáhání pohledávek

Odbor vymáhání pohledávek

Odbor vymáhání pohledávek je organizačním prvkem Správ MO, který v souladu s ustanovením § 3 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb. a § 7 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. jedná před soudy všech stupňů za organizační složku státu – Ministerstvo obrany ČR, zejména v oblasti práva finančního, pojistných vztahů a občanského práva procesního, v oblastech občanskoprávních vztahů vůči civilnímu sektoru a ochrany majetku, se kterým přísluší hospodařit ministerstvu obrany se zaměřením na výkon rozhodnutí (exekuce).

Ředitelka odboru vymáhání pohledávek:

  • JUDr. Ivana Kůtová

    Soubory ke stažení

    Životopis 29 kB

tel.: 973 210 902
fax(1): 973 210 950
fax(2): 233 334 772
e-mail: vupz@army.cz
ID datové schránky: hjyaavk

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Odbor vymáhání pohledávek
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Odbor vymáhání pohledávek tvoří:

  • Oddělení exekuční – kontaktní telefon: 973 210 924, e-mail: vupz@army.cz
  • Oddělení pohledávkové – kontaktní telefon: 973 210 928, e-mail: vupz@army.cz
  • Oddělení dokumentace a elektronické komunikace – kontaktní telefon: 973 210 906, e-mail: vupz@army.cz

9. dubna 2017