Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Lidé a struktura » Kancelář ministryně

Kancelář ministryně

Kancelář ministryně komplexně zabezpečuje a koordinuje (uvnitř resortu MO) protokolární aktivity ministryně, jejích náměstků a funkcionářů MO, kteří ve výkonu funkce a při plnění úkolů zastupují ministryni obrany, včetně koordinace protokolárních aktivit ministryně s Kanceláří prezidenta republiky, Parlamentem ČR, se státními a územními orgány státní správy.

Vyřizuje pracovní korespondenci ministryně včetně jí adresovaných stížností.

Současně je kontaktním místem k získání informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ředitel Kanceláře ministryně:

Mgr. Bc. Roman Hrabačka
tel.: +420 973 200 051
fax: +420 973 200 052

Struktura:

  • Oddělení administrativní podpory ministryně obrany

Vedoucí: Mgr. Zuzana Kupcová
tel.: +420 973 200 065

  • Oddělení korespondence

Vedoucí: Mgr. Martin Špicl
tel.: +420 973 200 059
fax: +420 973 200 173
e-mail: spiclm@army.cz

  • Oddělení protokolu

Kancelář ministryně je nadřízený služební orgán vůči:


Kontaktní osoba: Jan Blahník, tel.: +420 973 200 060
11. května 2018