NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Agentura NATO pro podporu a pořizování

NSPA je speciální agenturou NATO poskytující svým zákazníkům podporu při pořizování vojenského materiálu a služeb, zajišťující podporu integrovaných mnohonárodních schopností včetně kompletního řízení životního cyklu, a poskytující operační a logistickou podporu.

V souladu s článkem 3 Severoatlantické smlouvy NSPA účinně pomáhá členským státům NATO rozvíjet individuální a kolektivní obranné schopnosti.

 • NSPA je výkonným orgánem NSPO (NATO Support and Procurement Organisation), tj. subsidiární organizace NATO, která sdílí právní subjektivitu NATO;
 • NSPO/NSPA vznikla v roce 2015 po dokončení reformy Agentur NATO;
 • Právním základem NSPO/NSPA je tzv. Charta NSPO schválená Severoatlantickou radou v r. 2015. Z Charty NSPO vyplývá, že v rámci NATO má NSPO jasně definovanou administrativní, organizační a finanční nezávislost;
 • Členy NSPO jsou automaticky všechny členské státy NATO (tj. aktuálně 29 států). Jejich zástupci řídí NSPO skrze Řídící radu NSPO (Agency Supervisory Board);
 • V principu je NSPA financována svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o komerční subjekt, operuje na principu „žádný zisk – žádná ztráta“;
 • Jejími zákazníky jsou primárně členské státy NATO a vojenská velitelství a struktury NATO (SHAPE, ACT NCIA), sekundárně partnerské státy, které s NSPA uzavřou dohodu o spolupráci;
 • Cílem NSPA je poskytovat rychle, účinně a finančně výhodně akvizice vojenských zakázek, vč. komplexních akvizičních projektů;
 • NSPA aktuálně poskytuje v rámci více než 30-ti mnohonárodních Partnerství podporu více než 90-ti významných zbraňových systémů;
 • NSPA poskytuje podporu nejvýznamnějším aliančním projektům budovaných na mnohonárodním principu (AWACS, AGS, SALIS, C-17, AFSC či MRTT ve spolupráci s OCCAR).

NSPA a zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu:

 • NSPA nabízí řadu příležitostí pro uplatnění českého obranného a bezpečnostního průmyslu;
 • Tendry NSPA jsou v zásadě omezeny na zástupce průmyslu pocházející z členského státu NATO;
 • NSPA a MO ČR pořádají 1x za dva roky v sídle NSPA v lucemburském Capellenu „Český průmyslový den“. Kromě toho NSPA pravidelně organizuje sektorové průmyslové dny zaměřené na specifické oblasti zájmu jejích zákazníků (green solutions, projekt AFSC atd.). Aktuální informace o konání průmyslových dnů jsou průběžně uváděny v aktualitách.
 • Doporučení, jak se stát dodavatelem NSPA a podrobný návod k registraci v NSPA.
 • Ke stažení :    Jak obchodovat s NSPA - manuál (*.pdf  1474 kB)

Odkazy:

NSPA www.nspa.nato.int

Kontakt:

Zástupce ČR v NSPA

e-mail: czlo@nspa.nato.int