Hlavní orgány Severoatlantické aliance

Součástí civilní a vojenské struktury NATO je několik hlavních rozhodovacích orgánů, které jsou stěžejní platformou pro spolupráci a chod Severoatlantické aliance.

Severoatlantická rada

Severoatlantická rada (North Atlantic Council, NAC)

  • je hlavním rozhodovacím orgánem NATO. Její rozhodnutí se vztahují ke všem aspektům činnosti organizace, návrhy jsou přijímány jednomyslným souhlasem. NAC sestává ze stálých zástupců (velvyslanců) všech členských zemí, schází se také na úrovni ministrů obrany, ministrů zahraničních věcí či hlav států a vlád zemí NATO.

Skupina pro jaderné plánování (Nuclear Planning Group, NPG)

  • je hlavní rozhodovací orgán v oblasti jaderné politiky NATO. Zabývá se širokým okruhem otázek jaderné politiky včetně otázek rozmístění, technického zabezpečení, bezpečnosti jaderných zbraní, ochrany před nimi a možnosti přežití jejich použití včetně otázek souvisejících se šířením jaderných zbraní. Schází se na úrovni velvyslanců a ministrů obrany.

Vojenský výbor NATO (Military Committee, MC)

  • je nejvyšší vojenský orgán NATO pod zastřešující pravomocí NAC. Doporučuje politickým orgánům NATO opatření, která považuje za nezbytná pro společnou obranu. MC se schází na úrovni náčelníků štábů/obrany a národních vojenských představitelů všech členských zemí. Předsedou Vojenského výboru NATO je od června 2015 generál Petr Pavel.

Generální tajemník NATO (NATO Secretary General)

  • je nejvyšší výkonný funkcionář NATO, který je jmenován členskými zeměmi za předsedu NAC, NPG a dalších fór NATO. GT NATO odpovídá za usměrňování a prosazování procesu konzultování a rozhodování v NATO. Předkládá věci k projednání a rozhodnutí a je oprávněn uplatnit své služby v případě sporů mezi členskými zeměmi. Současným GT NATO, od 1. října 2014, je norský politik Jens Stoltenberg, který převzal funkci od dánského politika Anders Fogh Rasmussena, jenž do čela NATO nastoupil v dubnu 2009.


2. července 2018