Příprava občanů k obraně státu

Příručka pro učitele základních škol