Vojenské rozhledy

Vojenské rozhledy

 

Vojenské rozhledy jsou časopisem Ministerstva obrany, jehož vydáváním je pověřena Univerzita obrany. Časopis představuje platformu k prezentaci a sdílení nejnovějších odborných poznatků v oblasti bezpečnosti a vojenství, s důrazem na obrannou politiku, vojenskou strategii, strategické řízení a operační umění. Na svých stránkách rovněž zveřejňuje články týkající se taktiky, výcviku, výzbroje, vojenské logistiky a zkušeností ze soudobých vojenských operací.