Obrana a strategie

Obrana a strategie

 

Časopis Univerzity obrany je odborným periodikem, které je zaměřeno na publikaci textů z oblasti strategických a bezpečnostních studií, vojenství a příbuzných oborů. Vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi a je otevřeno přispěvatelům z české i mezinárodní bezpečnostní komunity. Od roku 2007 vychází jako recenzovaný časopis.