Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SDK » Sekce dozoru a kontroly

Sekce dozoru a kontroly

Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (SDK MO).

Sekci řídí:


Kontakty:


Složky přímo řízené náměstkem ministryně:


Boj s korupcí (https://www.korupce.army.cz) Boj k korupcí

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.


Kontaktní osoba: Jiří Bůžek, tel.: 724 071 117, e-mail: buzekji@gmail.com

20. května 2018