Odbor komunikace

Odbor komunikace je kontaktním orgánem Ministerstva obrany České republiky pro pracovníky sdělovacích prostředků a veřejnost. V oblasti realizace komunikační strategie spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy a s představiteli nevládních organizací.  Poskytuje aktuální sdělení z oblasti působnosti Ministerstva obrany. Je kontaktním místem pro tiskové orgány Aliance. Podílí se na přípravě a realizaci akcí prezentujících armádu na veřejnosti.

Ředitel odboru komunikace

Ředitel odboru:

tel.: 724 033 288, 973 200 120
e-mail: pejsekj@army.cz

Asistentka ředitele:
Iveta Sittová
tel.: 973 200 136, 
e-mail: iveta.sittova@army.cz

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Odbor komunikace
Tychonova 221/1
160 01 Praha 6

Struktura:


5. září 2018