Odbor bezpečnosti

Odbor bezpečnosti MO

Sídlo:

Ministerstvo obrany ČR
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6 - Bubeneč

tel.: 973 229 301

Adresa pro doručování pošty:

Ministerstvo obrany ČR - 2015
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Bezpečnostní ředitel MO - ředitel odboru bezpečnosti:

Kontakty na vedoucí zaměstnance OB MO:

Struktura:

  • Oddělení bezpečnosti komunikačních a informačních systémů
  • Oddělení kybernetické bezpečnosti
  • Oddělení Národní distribuční autority
  • Oddělení kryptografické ochrany informací
  • Oddělení fyzické a průmyslové bezpečnosti
  • Oddělení administrativní bezpečnosti
  • Oddělení personální bezpečnosti a rozvoje ochrany utajovaných informací

Přímo podřízené úřady, útvary a zařízení:


5. září 2018