Kancelář ministra

Kancelář ministra komplexně zabezpečuje a koordinuje (uvnitř resortu MO) protokolární aktivity ministra, jeho náměstků a funkcionářů MO, kteří ve výkonu funkce a při plnění úkolů zastupují ministra obrany, včetně koordinace protokolárních aktivit ministra s Kanceláří prezidenta republiky, Parlamentem ČR, se státními a územními orgány státní správy.

Vyřizuje pracovní korespondenci ministra včetně jemu adresovaných stížností.

Současně je kontaktním místem k získání informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ředitel Kanceláře ministra:

Mgr. Bc. Roman Hrabačka
tel.: +420 973 200 051
fax: +420 973 200 052

Struktura:

  • Oddělení administrativní podpory ministra obrany

Vedoucí: Mgr. Zuzana Kupcová
tel.: +420 973 200 065

  • Oddělení korespondence

Vedoucí: Mgr. Martin Špicl
tel.: +420 973 200 059
fax: +420 973 200 173
e-mail: spiclm@army.cz

  • Oddělení protokolu

Kancelář ministra je nadřízený služební orgán vůči:


Kontaktní osoba: Jan Blahník, tel.: +420 973 200 060
3. října 2018