Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Lidé a struktura » Státní tajemník MO » Sekce státního tajemníka » Kontakty na vedoucí zaměstnance sekce státního tajemníka MO

Kontakty na vedoucí zaměstnance sekce státního tajemníka MO

Služební místo

Jméno, příjmení

Telefon

E-mail

Státní tajemník v MO

Ing. Petr Vančura

973 225 700

kahankovaz@army.cz
petrigallovad@army.cz

Ředitel odboru řízení státní služby

Mgr. Vladimír Tetur *.doc

973 225 610

teturv@army.cz

 - oddělení služebních a pracovněprávních vztahů

 - oddělení služebního práva a vzdělávání

 - oddělení systemizace a organizace

 

 

  

Ředitel odboru řízení lidských zdrojů

JUDr. Jaroslav Daněk *.doc

973 225 650

Marie.Hrckova@seznam.cz

 - oddělení personální politiky

 - oddělení plánování lidských zdrojů

 - oddělení informačního systému o službě a personálu

 - oddělení informačního systému o službě a personálu

 - oddělení personální práce s vojáky z povolání

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ředitel odboru vzdělávací politiky

JUDr. Vladimír Krška *.doc

973 225 720

vladimir.krska@centrum.cz

 - oddělení vzdělávacích zařízení 

 - oddělení  vzdělávací politiky 

 

 

 

 

  

 

Ředitel odboru platové politiky

Ing. Robert Vágner *.doc

973 225 750

brychovah@army.cz 

 - oddělení platové politiky 

 - oddělení nemocenského pojištění

 

 

 

 

 

Ředitel odboru sociálního zabezpečení

Ing. Miroslav Vršovský *.doc

973 201 511

osz@army.cz 

 - oddělení právní

 - oddělení oddělení metodiky a řízení

 - oddělení rozpočtu a realizace plateb a exekucí

 - oddělení zabezpečení provozu

 - 1. dávkové oddělení

 - 2. dávkové oddělení

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti

Ing. Martin Dvořák, Ph.D.

973 229 201

flegrova@army.cz 

Ředitel odboru právně kontrolních, ekonomických
a technických agend

Ing. Richard M. Sicha *.doc

973 229 202

sichar@army.cz 

 - oddělení ekonomických a technických agend

 - oddělení právní a kontrolní

  

 

   

  

Ředitel odboru obranné standardizace

Ing. Mikuláš Stankievicz *.doc

973 229 204

defstand@army.cz 

 - oddělení standardizace NATO a EU

- oddělení zabezpečení obranné standardizace

 - oddělení katalogizace majetku

  

 

 

 

 

Ředitel odboru strategie státního ověřování jakosti

Ing. Petr Vacek *.doc

973 229 203

vacekp@army.cz 

 - oddělení koncepce ověřování jakosti

 - oddělení zabezpečení ověřování jakosti

 - oddělení vedoucích auditorů

 

  

 

 

Ředitel odboru státního ověřování jakosti Čechy

Ing. Leonard Basovník *.docx

973 245 770

osojcechy@army.cz

 - oddělení zabezpečení letecké techniky

 - oddělení zkušebních pilotů

- oddělení padákové techniky a záchranných prostředků

 - oddělení proudové letecké techniky

 - oddělení vrtulníkové letecké techniky

 - oddělení spojovací a radiolokační techniky

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Ředitel odboru státního ověřování jakosti Morava

Ing. Stanislav Chytil *.doc

973 488 200

chytils@army.cz

 - oddělení oprav pozemní techniky

 - oddělení automobilní techniky

 - oddělení zbraní, munice a speciálního materiálu

 - oddělení materiálu týlového zabezpečení

 

  

 

  

  


Aktualizováno: 29. května 2018