Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstkyně pro řízení SPráv » Sekce právní » Odbor pro válečné veterány

Odbor pro válečné veterány

Odbor pro válečné veterány je organizačním útvarem sekce právní ministerstva obrany, který vykonává státní správu v oblasti péče o válečné veterány a válečné hroby a spolupracuje se spolky.

Vede řízení o žádosti o vydání:

 • osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb.;
 • osvědčení válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb.;
 • osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb.;
 • potvrzení o službě ve vojenských táborech nucených prací ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb.;
 • potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 podle zákona č. 357/2005 Sb.

Odbor pro válečné veterány je gestorem:

 • zákona č. 170/2002 Sb. a vyhlášky č. 191/2005 Sb.;
 • zákona č. 122/2004 Sb.;
 • zákona č. 255/1946 Sb.;
 • nařízení vlády č. 145/2004 Sb.

Ředitel odboru pro válečné veterány:

 • plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

  Soubory ke stažení

  Životopis 46 kB
 • tel.: 973 212 165

Struktura:


Za správnost: Ing. Imrich Vetrák, tel.: 973 212 135, vetraki@army.cz

18. června 2018