Odbor legislativy a práva

Odbor legislativy a práva je organizačním prvkem sekce právní ministerstva obrany, který zajišťuje náležitou právní úpravu věcí, jež patří do působnosti ministerstva obrany.

Je legislativním gestorem právních předpisů v působnosti ministerstva obrany a odborným orgánem ministryně obrany pro přípravu a posuzování parlamentních a vládních materiálů, a to ve spolupráci s věcnými gestory.

V rámci přípravy parlamentních a vládních materiálů spolupracuje s legislativními orgány obou komor Parlamentu České republiky, vlády České republiky a legislativními útvary správních úřadů. Zajišťuje odborné řízení právní podpory a zpracování výstupů z ní, činnost rozkladové komise ministryně obrany a správní řízení v rozsahu působnosti oddělení analytického.

Ředitel odboru legislativy a práva:

tel.: 973 200 085
fax: 973 200 099
e-mail: legislativa.mo@army.cz
ID datové schránky: hjyaavk

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Odbor legislativy a práva
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

Odbor legislativy a práva tvoří:

  • Oddělení legislativní – kontaktní telefon: 973 201 884, e-mail: legislativa.mo@army.cz
  • Oddělení právní – kontaktní telefon: 973 200 106, e-mail: legislativa.mo@army.cz

5. října 2018