Odbor rozpočtu Sekce ekonomické Ministerstva obrany

Odbor rozpočtu odpovídá za sestavení návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany a střednědobého výhledu kapitoly Ministerstva obrany ve vazbě na Ministerstvo financí.

V rámci své působnosti

 • odpovídá za zpracování a předložení závěrečného účtu kapitoly Ministerstva obrany, za implementaci systému rozpočtování v rezortu Ministerstva obrany;
 • odpovídá za finanční vztahy k NATO a Evropské unii, s výjimkou programu bezpečnostních investic NATO (NSIP – NATO Security Investment Programme);
 • odpovídá za implementaci standardizačních dohod NATO ve finanční oblasti;
 • odpovídá za nastavení systému hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů a kontrolu v procesu rozpočtování a za nastavení systému vyhodnocování výdajů;
 • posuzuje dokumenty k realizaci využívání prostředků z fondů Evropské unie a prostředků finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (dále jen „fondy unie a finanční mechanismy“);
 • odpovídá za proces rozpočtování a realizace rozhodnutí o příspěvcích České republiky do vojenského rozpočtu NATO, Evropské unie a jejich agentur
 • zpracovává statistické výstupy a výkazy s finanční vazbou na NATO, Evropskou unii, Organizaci spojených národů a agentury NATO a Evropské unie;
 • odpovídá za přípravu návrhu závazných ukazatelů kapitoly Ministerstva obrany pro zpracování návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany a střednědobého výhledu kapitoly Ministerstva obrany;
 • odpovídá za zpracování podkladů pro správce kapitoly Ministerstva obrany k realizaci jejich změny prostřednictvím Ministerstva financí;
 • odpovídá za odborné a metodické řízení rozvoje subsystémů a modulů ekonomických informačních systémů v oblasti rozpočtování a za nastavení systému rozpočtování ve vazbě na Integrovaný informační systém státní pokladny.

Odbor řídí ředitelka odboru rozpočtu Sekce ekonomické MO

 • Asistentka ředitelky
  Renáta Tůmová
  tel.: 973 200 729
  fax: 973 200 731
 • Adresa
  Ministerstvo obrany
  Sekce ekonomická
  Odbor rozpočtu
  Tychonova 221/1
  160 01 Praha 6

Struktura odboru rozpočtu Sekce ekonomické MO

 • oddělení rozpočtové politiky
 • oddělení rozpočtových analýz

5. srpna 2018